Harry Potter 20th Anniversary:Return to Hogwarts (2022)

  ดูหนัง Harry Potter 20th Anniversary:Return to Hogwarts (2022)

เรื่องย่อ

นักแสดงจากภาพยนตร์ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ทุกเรื่องรวมตัวกันอีกครั้งในตอนพิเศษย้อนหลังเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบของภาพยนตร์เรื่องแรก รวมถึงการสัมภาษณ์และการสนทนาของนักแสดง